Pages

Jun 14, 2012

Gabriel Zaid Liiga palju raamatuid


Gabriel Zaid
Liiga palju raamatuid
LR, 2011
Seda, et maailmas on liiga palju inimesi ja toodetakse liiga palju asju, on ju varemgi öeldud, aga raamatute liigsuse üle tundub kuidagi ebakultuurne ja tagurlik kurta, nii et see on omamoodi julgustükk. Vanamees, kes ise pole kirjeldatavast patust puhas, manitseb maailma ja inimesi selle eest, et trükist ilmub liiga palju raamatuid. Ta ütleb irooniliselt, et puude prügiks muutmine, mida nimetatakse ka majanduskasvuks, on märk sellest, et raamat on odav masstoodang, kaup, mida turustatakse samade reeglite järgi nagu muud masstoodangut.

20 saj II poolel sai Lääne kultuuriruumis kõrgharidus üha laiematele rahvahulkadele kättesaadavaks, lugemisharjumus levis ja seega kasvas ka inimeste hulk, kes tundsid, et peavad raamatu avaldama. See on vajalik nii akadeemilise karjääri kui ka inimliku eneseteostuse jaoks. Raamatu avaldamine või soov seda teha on justkui märk intelligentsusest, kultiveeritusest, vaimusügavusest. Ka rahaliselt on oma raamatu avaldamine paljudele taskukohane. Nii toodetaksegi maailma iga 30 sekundi tagant üks uus nimetus raamatut juurde.

Igal avaldatud raamatul on heal juhul mõnisada kuni mõni tuhat lugejat, keda raamatus käsitletav huvitab või korda läheb. Hästi turustatud raamatutel on isegi kuni miljoneid lugejaid. Aga väga palju on ka neid raamatuid, mida keegi ei loe, mida aastate jooksul müüakse vaid mõni eksemplar ja mille tiraaž tuleb vanapaberisse saata. Inimesel ei jätkuks kogu elueast, et läbi lugeda kõiki maailmas avaldatud raamatuid, isegi, kui ta kogu oma ärkveloleku aja pühendaks lugemisele.

Iseenesest huvitavad mõtted, esitatuna julge ja värske vaatenurga alt. Autor ei saa hoiduda veidi vanainimeselikust moraliseerimisest tehnoloogiliste uuenduste ja e-raamatute aadressil, samuti antiikaja filosoofide targutuste meenutamisest.

 Tekst on piisavalt kerge lugeda, tõlge on ladus.

 Hinne: 7/10

Sõnaline hinnang: filoloogiatudengid võiksid seda sissejuhatava kirjanduskursuse raames täitsa lugeda

Larry Collins The Road to Armageddon

Larry Collins
The Road to Armageddon
New Millennium, 2003
No nii, nüüd pean küll mõnda aega vahet pidama nende moslemiterroristide tuumavallutusplaanide lugemise/kuulamisega... 

Nagu võib arvata, jälle sama vana lugu, moslemiterroristid tahavad lääne kultuuri hävitada ja islamiga kogu maailma vallutada. Lääne dekadentliku ja ebamoraalse noorsoo hävitamiseks saadetakse Euroopasse ja USAsse kvaliteetseimat Afganistani heroiini, samal ajal püütakse hankida laserkiirendeid, mille abil Kasahstanist ostetud rakettide lõhkevõimsust suurendada.

Jälle on peategelane üksik, lesestunud ja elust tagasitõmbunud endine agent, kes kutsutakse tagasi teenistusse ja kes päästab maailma. USAl on kõrgtehnoloogilised luuresüsteemid, mida moslemiterroristid ei suuda kuidagi vältida ja nende kurjadele plaanidele jõutakse õigeaegselt jälile. Siin on lõpp isegi pigem koomilise puändiga.

Hinne: 6/10

Sõnaline hinnang: põnevust-pinevust ja äkšõnit oleks võinud rohkem olla, aga muidu kannatas täitsa lugeda (kuulata tegelikult)